Siderlandet - magasin om norsk sider

Sidermagasin

Kunde: HANEN
Utført: Layout

Siderlandet er et magasin om fantastisk norsk sider og herlige norske siderprodusenter. Oppdragsgiver er HANEN, en næringsorganisasjon for virksomheter innen blant annet bygdeturisme og gardsmat. De jobber aktivt for å skape oppmerksomhet rundt sine medlemmer og deres produkter og opplevelser. Magasinet Siderlandet er en del av dette.

60 siders magasin, opplag 4000 eks.

Forsidefoto: Edel Sider, Visit Hardanger Fjord

Sidermagasin - norsk sider
Sidermagasin - norsk sider
Sidermagasin - norsk sider
Sidermagasin - norsk sider
Sidermagasin - norsk sider
Sidermagasin - norsk sider