KUNDE

NORSK AUTOMOBIL-FORBUND

Avgiftsrapport

FLERE PROSJEKTER

NAF er Nordens største medlems- og forbrukerorganisasjon. Jeg har ved flere anledninger vært

heldig å få jobbet med NAF både på print og digitale flater.

NORSKE BILAVGIFTER

FRAM MOT 2020

Design på 36 siders rapport

for NAF, BIL og NBF

RAPPORT

Design og illustrasjon av NAF avgiftsrapport 2011. 24 sider

SI HEI!

Vil du jobbe med Frekk Strek, har en

forespørsel eller bare litt nygjerrig?

 

Telefon: 92 44 57 37

E-post: grodatter@frekkstrek.no

Tollbugata 8b, 0152 Oslo

 

/

/

/